Home / Vijesti / BiH / PARLAMENT BiH USVOJIO PREPORUKE ZA REFORMU ENERGETSKOG SEKTORA U BiH

PARLAMENT BiH USVOJIO PREPORUKE ZA REFORMU ENERGETSKOG SEKTORA U BiH

Usvajanje strategije na državnom nivou ključni prioritet!!

(Sarajevo, 9. juli 2018) Na inicijativu grupe zastupnika Zastupničkog Doma Parlamentarne skupštine BiH, na nastavku 62. sjednice Doma usvojene su preporuke za reformu energetskog sektora u BiH pripremljene uz tehničku pomoć USAID EIA projekta. Preporuke su nastale kao rezultat ekspertskih diskusija pokrenutih još na 4. Energetskom samitu koji su organizovali USAID EIA i GIZ u Neumu krajem aprila ove godine.

Cijeneći neophodnost snažnijeg učešća Parlamenta u ovoj oblasti, te uzimajući u obzir tekst deklaracije i aneks sa samita EU i zemalja zapadnog Balkana u Sofiji, a vodeći računa o ustavnim nadležnostima i postojećem zakonskom okviru, uz ranije iskazanu opredijeljenost za pristupanje Evropskoj uniji, Zastupnički Dom PS BiH donio je preporuke čija će provedba voditi ka reformi sektora koji može biti pokretač privrede u našoj zemlji.

Nakon dugo vremena ovo je veliki korak naprijed u sveukupnoj reformi energetskog sektora. Pozdravljamo usvajanje ovih preporuka i nadamo se da će nadležne institucije uskoro krenuti sa njihovom implementacijom“, istakao je direktor USAID EIA projekta, Ognjen Marković.

Prema prvoj preporuci Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će po izjašnjenju entitetskih Vlada Vijeću ministara predložiti na usvajanje okvirnu energetsku strategiju za BiH. Nakon usvajanja, pristupit će se izradi plana i programa energetske tranzicije. Također, usvajanjem ovih preporuka BiH se jasno opredjeljuje za energetsku efikasnost kao ključni element energetske tranzicije i obavezuje se da odredi ulogu regulatornih tijela u provedbi ove politike.

Upravo zbog činjenice da je BiH preuzela obaveze prema međunarodnim ugovorima i institucijama, nužno je nastaviti reformu zbog usklađivanja legislative i regulative sa Trećim energetskim paketom, a reforma sektora je obaveza koju BiH mora ispuniti na putu ka EU integracijama. U tom smislu, BiH se jučerašnjim zaključcima obavezala da će ubrzati reformu energetskog sektora donošenjem nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata potrebnih za ispunjavanje zahtjeva Energetske zajednice i pristupanje EU. Rezultat reforme sektora bit će unapređenje efikasnosti i ekonomičnosti rada kompanija u ovom sektoru, a sam sektor će se bolje pozicionirati u regionu ukoliko se reformom omogući uspostavljanje efikasnog i transparentnog tržišta energentima.

Nakon što je na 4. Energetskom samitu predstavljeno više od stotinu preporuka za unaprjeđenje procesa za izdavanje dozvola za gradnju novih energetskih objekata, a na kojima su tri godine radile radne grupe formirane na svim nivoima vlasti, jedna od preporuka je i provedba preporuke za unaprjeđenje procesa izdavanja dozvola za gradnju novih energetskih objekata. Ukoliko se ove preporuke implementiraju, potrebno vrijeme za izgradnju novih energetskih objekata bit će znatno kraće, postupak jednostavniji, a potencijalni investitori će imati jasne informacije o dozvolama koje su im potrebne. Sve navedeno omogućit će realizaciju značajnih energetskih projekata od interesa za BiH i susjedne države kao i pristup fondovima za finansiranje energetskih infrastrukturnih projekata.

U konačnici, na jučerašnjoj sjednici donesen je i zaključak da Zastupnički Dom PS BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u saradnji sa nadležnim ministarstvima koordinira i prati implementaciju preporuka i izvještava Parlament BiH o stanju realizacije svakih 6 (šest) mjeseci.

USAID EIA

Poslovnidnevnik.ba

Komentari

komentari

Check Also

BiH firma upala u “svoj” objekt na Hvaru

Predstavnici privatizirane Tvornice čarapa Ključ iz Sarajeva ovih dana provalili su u zgradu u središtu …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

New to site? Create an Account


Login

Lost password? (close)

Already have an account? Login


Signup

(close)