Pripreme za izgradnju mosta “Počitelj”

Pripreme za izgradnju mosta “Počitelj”

387
0
PODIJELI

Vlada FBiH je Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dala saglasnost za korištenje 32 nekretnine označene kao javno dobro i upisane u zemljišnoknjižnom ulošku 936 k.o. SP Šurmanci.

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen i one ostaju upisane u zemljišnoknjižnu evidenciju kao javno dobro.

Saglasnost Vlade neophodna je radi ulaska u posjed i izvođenja zahvata na nekretninama radi izgradnje mosta „Počitelj” na dionici autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koridoru Vc.

Naime, elaboratom eksproprijacije za potrebe izgradnje dionice Počitelj – Zvirovići (Međugorje) obuhvaćene su i nekretnine označene kao javno dobro, a koje se nalaze u neposrednoj blizini rijeke Neretve i, na osnovu Zakona o vodama, predstavljaju javno vodno dobro.

Davanjem na korištenje zemljišnih čestica uređeni su, bez naknade, međusobni odnosi između Federacije BiH i Autocesta Federacije BiH.

izvor/akta/

poslovnidnevnik.ba

Komentari

komentari

PODIJELI